Parigi - 2017

Massimo Vespignani - Faenza - Fotografia